Publiczne Pozytywne Przedszkole i Żłobek Leśniewo Zapraszamy!!!
aktualności

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Publiczne Pozytywne Przedszkole w Leśniewie publikuje raport

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 

Nazwa i adres podmiotu publicznego Publiczne Pozytywne Przedszkole w Leśniewie przy ul. Szkolnej 2 

Numer identyfikacyjny REGON 38590774700000 

Stan w dniu 01.01.2021 r. 

Termin przekazania: do 31.03.2021 r. 

Dane kontaktowe 

E-mail sekretariatu podmiotu przedszkole.lesniewo@pozytywneinicjatywy.pl E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz z.staszelis@pozytywneinicjatywy.pl Telefon kontaktowy 728486438

Data 2021-03-26 

Miejscowość Gdańsk

Lokalizacja siedziby podmiotu 

Województwo WOJ. POMORSKIE

 Powiat Powiat pucki Gmina Puck (gmina wiejska) 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: [ X ] 2) wojewody

 Dział 1. Dostępność architektoniczna 

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

 1 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

Strona 1

 

 MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 

Nazwa i adres podmiotu publicznego Publiczne Pozytywne Przedszkole w Leśniewie przy ul. Szkolnej 2 

Numer identyfikacyjny REGON 38590774700000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r. 

Dane kontaktowe E-mail sekretariatu podmiotu przedszkole.lesniewo@pozytywneinicjatywy.pl E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz z.staszelis@pozytywneinicjatywy.pl Telefon kontaktowy 728486438

 Data 2021-03-26 Miejscowość Gdańsk Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo WOJ. POMORSKIE Powiat Powiat pucki Gmina Puck (gmina wiejska) 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: [ X ] 2) wojewody 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

 Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1 

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ? (X) TAK

 

Strona 2 

 

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych? [ X ] TAK 

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? [ X ] NIE 

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? [ X ] TAK 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? [ X ] TAK 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej 

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dział 2. Dostępność cyfrowa 

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 0 

Liczba aplikacji: 0 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 1 

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: Adres strony internetowej http://www.ppl.dziensmyka.pl/aktualnosci Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

 

 Strona 3 

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej Strona przedszkola wygenerowana jest za pomocą systemu Dzień Smyka.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się? 

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK 

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK

 d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] TAK 

e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE 

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE 

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE 

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? [ X ] NIE Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ X ] TAK b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ X ] NIE c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ X ] TAK 

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? 

 [ X ] NIE 

Strona 4

 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym 

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] NIE 

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? [ X ] NIE 

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? [ X ] NIE 4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [ X ] NIE

 

Strona 4